Obnovení provozu taneční školy

JE TO TADY!!! S radostí oznamujeme, že po 2 měsících smíme ZNOVU OTEVŘÍT TANEČNÍ ŠKOLU a naplno obnovit naší tréninkovou činnost a to od 11.5.2020!!! 
To znamená, že od příštího pondělí budou probíhat VŠECHNY lekce dle platného rozvrhu, samozřejmě budou jistá omezení:
- šatna bude sloužit jen pro přezutí, choďte prosím proto na tréninky již v tréninkovém oblečení
- před vstupem do sálů si každý musí vydezinfikovat ruce - dezinfekce budou k dispozici.
- nikdo se nesmí zdržovat v budově školy déle než po dobu nezbytně nutnou, choďte proto na tréninky na čas, ne např. o 30 minut dříve.
- během tréninku děti nemusí nosit roušku.

STRAŠNĚ MOC SE NA VÁS TĚŠÍME! 
Tým EasyDance Nymburk

Na obrázku může být: text